Kandidaten met voordelen

Bent u op zoek naar kandidaten met extra voordelen? Denkt u dan o.a. eens aan:

mensen met een Wajong-uitkering

Heeft u hierin specifieke wensen, dan helpen we u graag. Wij kunnen u dan in contact brengen met een van onze deskundigen op dit gebied.

De voordelen kunnen zijn:

WAJONG
Op dit moment heeft 5% van alle bedrijven een Wajonger in dienst. Om ook de andere 95% te stimuleren jonggehandicapten aan te nemen, biedt de overheid verschillende financiële voordelen. Zo is er loondispensatie mogelijk als de arbeidsprestatie van Wajonger achterblijft: de werkgever kan een premiekorting krijgen en heeft eventueel recht op subsidie om aanpassingen aan de werkplek mogelijk te maken.

Mobiliteitsbonus
Een korting op de af te dragen premies. 
Dit geldt gedurende maximaal 3 jaar, toe te passen bij de maandelijkse loonaangifte. De bonussen variëren van € 2.000,- tot € 7.000,- per jaar, uitgaande van een werkweek van 36 uur, afhankelijk van de uitkeringssituatie.

Looncompensatie bij ziekte (no-risk polis)
De kosten bij ziekte van de Wajonger komen niet voor rekening van de werkgever, want het UWV betaalt - op grond van de ziektewet (de no-riskpolis)-  door tijdens de ziekte.

Loondispensatie of loonkostensubsidie
Wanneer een kandidaat niet in staat is het Wettelijk Minimumloon te verdienen (bijvoorbeeld door lagere productiviteit, meer behoefte aan begeleiding, het niet kunnen uitvoeren van alle taken) maar hij wel voldoet aan de gestelde voorwaarden van het UWV, dan kan er een aanvraag worden gedaan om een Arbeidsdeskundige een loonwaarde te laten bepalen. De werkgever mag bij een toegekende loonwaarde (percentage) de kandidaat een lager salaris betalen dan het Wettelijk Minimumloon. De uitkeringsinstantie vult in de meeste gevallen het loon aan. LET OP: dit is geen subsidie.

Aanpassingen werkplek
Wanneer er aanpassingen op de werkplek nodig zijn t.b.v. de indienstneming van een kandidaat, kan hiervoor een vergoeding aangevraagd worden bij de uitkeringsinstantie.

Proefplaatsing
Met een proefplaatsing kan een werkgever voor de duur van twee maanden kijken hoe een nieuwe Wajonger presteert. De werkgever betaalt geen loon want de Wajong-werknemer behoudt zijn uitkering.                                     Na de proefperiode moet de werkgever wel bereid zijn een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor minimaal zes maanden.

 

 

 

Banenlink maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Banenlink.