Participatiewet

Wat zou iemand met een arbeidsbeperking kunnen doen in uw organisatie?
Met de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 is het zeker het overwegen waard.
Vanaf die datum wil het kabinet dat iedereen die kan werken, weer aan de slag gaat. Arbeidsgehandicapten krijgen een (her)keuring en hulp bij het vinden van een passende baan en werkgevers worden gestimuleerd om hen in dienst te nemen.

Wajong:

Gehandicapten en chronisch zieken krijgen volgens de Wet werk- en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) vanaf hun achttiende levenslang een uitkering. Ook als zij samenwonen met een partner of ouders die werken. 
Inmiddels maken bijna 240.000 mensen gebruik van deze regeling en als er niets verandert, zouden dat er over vijftien jaar rond de 400.000 zijn.
Een Wajong-uitkering bedraagt 75% van het minimumloon. Een aardige kostenpost waarop het kabinet wil bezuinigen.
Daarom treedt op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking en wordt iedereen, die al een Wajong-uitkering heeft, herkeurd. Wie deels kan werken krijgt een lagere uitkering; 70% van het minimumloon.
Jonggehandicapten die na 1 januari 2015 achttien worden, krijgen alleen een Wajong-uitkering als zij volledig arbeidsongeschikt zijn.
Wie nog wel kan werken moet aan de slag, aangevuld met een bijstandsuitkering.

Wia: 

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden en is de opvolger van de WAO. De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken.

Wat zijn voor u de voordelen? Zie "Kandidaten met voordelen

Banenlink maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Banenlink.